VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

28/09/2020 14:26 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
2020
28/09

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
2020
28/09

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10: Danh sách người đại diện theo ủy quyền
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-18: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư