VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

02/10/2020 10:25 SA
Bình luận Facebook
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục D -Mẫu số 02-HĐSD: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi

Phụ lục C - Mẫu số 07-ĐKCĐ: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi
2020
02/10

Mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 03-PBVB/GCN: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục B - Mẫu số 01-SĐĐ: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Phụ lục A - Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Phụ lục A - Mẫu số 04-NH: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu