VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

2020
28/09

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
2020
28/09

Thông báo việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-24: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
2020
28/09

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo việc tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động với chi nhánh của doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19: Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-18: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-13: Thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
2020
28/09

Thông báo việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-11: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-10: Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-9: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp

Phụ lục II-8: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
 « Back1 2 3Next »