VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

28/09/2020 15:07 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
2020
28/09

Thông báo việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6: Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
2020
28/09

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần

Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần
2020
28/09

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
2020
28/09

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh