VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

28/09/2020 15:10 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần

Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần
2020
28/09

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH hai thành viên trở lên
2020
28/09

Thông báo việc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc