VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

28/09/2020 14:45 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Thông báo việc tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp
2020
28/09

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
2020
28/09

Thông báo việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6: Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
2020
28/09

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
2020
28/09

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục I-9: Danh sách thành viên công ty hợp danh
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH một thành viên