VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên

28/09/2020 14:24 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-13: Thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-9: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp

Phụ lục II-8: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp
2020
28/09

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật