VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

28/09/2020 15:12 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8: Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-9: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
2020
28/09

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10: Danh sách người đại diện theo ủy quyền
2020
28/09

Thông báo việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-11: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh