VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

28/09/2020 14:38 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Thông báo việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-11: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-10: Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp

Phụ lục II-8: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-9: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động với chi nhánh của doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19: Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư