VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

02/10/2020 10:51 SA
Bình luận Facebook
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Phụ lục A - Mẫu số 02-TKBT: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
2020
02/10

Mẫu tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 04-CDHB: Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Phụ lục C - Mẫu số 06-ĐKQT: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
2020
02/10

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 01-SĐVB: Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục B - Mẫu số 02-CGĐ: Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 03-PBVB/GCN: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp