VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

28/09/2020 15:15 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Thông báo việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-11: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động với chi nhánh của doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19: Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH hai thành viên trở lên
2020
28/09

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần