VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

28/09/2020 16:14 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi mẫu, số lượng con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-9: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Thông báo việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp

Phụ lục II-10: Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
2020
28/09

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần

Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần
2020
28/09

Thông báo việc tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp