VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo việc giải thể doanh nghiệp

28/09/2020 16:18 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động với chi nhánh của doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19: Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-18: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH một thành viên
2020
28/09

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật