VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

28/09/2020 16:19 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
2020
28/09

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8: Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh

Phụ lục I-5: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty hợp danh
2020
28/09

Thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân
2020
28/09

Thông báo việc tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp