VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

30/09/2020 11:35 SA

Theo Điều 3, 4, 5 và 7 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/07/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị định số 72/2006/NĐ-CP”) và Thông tư số 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại nay là Bộ Công thương ngày 28/09/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/07/2006 (“Thông tư số 11/2006/TT-BTM”), thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

–    Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

–    Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

Hồ sơ bao gồm:

–    Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

–    Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

–    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

–    Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Thủ tục:

–    Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện được nộp tại Sở Công thương. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

–    Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/06/1999 hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam là: 1.000.000 VND/01 Giấy phép (một triệu đồng Việt Nam).

2. Cơ cấu tổ chức và các chức danh cơ bản của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Điều 9 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định: Việc thành lập bộ máy quản lý và cử nhân sự lãnh đạo của Văn phòng đại diện do thương nhân nước ngoài quyết định; số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện phải phù hợp với pháp luật về lao động và cam kết quốc tế của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, nếu có sự thay đổi về nhân sự được tuyển dụng làm việc tại Văn phòng đại diện, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Văn phòng đại diện phải gửi báo cáo kèm theo bản sao những tài liệu có liên quan đến cơ quan cấp Giấy phép (Điểm 2 Mục IV Thông tư số 11/2006/TT-BTM).

3. Thuế suất phát sinh lợi nhuận kinh doanh của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005, Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật Thương mại cho phép. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài.

Như vậy, hoạt động của Văn phòng đại diện sẽ không phát sinh lợi nhuận, do đó nhà nước Việt Nam không áp dụng thuế suất đối với hoạt động của văn phòng đại diện. Nhưng, Văn phòng đại diện phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho đội ngũ nhân sự của văn phòng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hotline: 0966.22.7979

Email: info@vanphongluatsuso7.vn

Website: vanphongluatsuso7.com

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Bình luận Facebook
2020
30/09

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh vào việt nam

Nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư tại Việt Nam phải tiến hành thành lập tổ chức kinh tế và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2020
28/09

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Phục vụ cho ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nào?
2020
30/09

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các bước tiến hành khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2020
30/09

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp cần lưu ý về ngành nghề, tỷ lệ góp vốn khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2020
30/09

Những điều cần biết về văn phòng đại diện nước ngoài

Các thức hoạt động, thủ tục thành lập của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
2020
30/09

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Các thủ tục để nhà đầu tư có thể đầu tư ra nước ngoài dưới sự quan tâm, khuyến khích của nhà nước