VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh

28/09/2020 14:29 CH
Bình luận Facebook
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-18: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
2020
28/09

Thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
2020
28/09

Thông báo việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-13: Thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
2020
28/09

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân
2020
28/09

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
2020
28/09

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động với chi nhánh của doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19: Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư