VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Mẫu tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

02/10/2020 10:36 SA
Bình luận Facebook
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Phụ lục A - Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế
2020
02/10

Mẫu tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Phụ lục C - Mẫu số 06-ĐKQT: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục D -Mẫu số 02-HĐSD: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi

Phụ lục C - Mẫu số 07-ĐKCĐ: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phụ lục A - Mẫu số 03-KDCN: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Phụ lục B - Mẫu số 03-YCTĐ: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (trong trường hợp đơn nộp ban đầu chưa nộp phí thẩm định nội dung)