VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ VII

CHỮ TÍN CAO HƠN TẤT CẢ

Hotline tư vấn: 096 622 7979

165 Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc

Từ 8h:00 - 17h:30 hàng ngày

Thứ 7: Từ 8h:00 - 11h:30

Mẫu tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

02/10/2020 10:41 SA
Bình luận Facebook
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Phụ lục D - Mẫu số 01-HĐCN: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phụ lục A - Mẫu số 03-KDCN: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Phụ lục C - Mẫu số 08-SĐQT: Tờ khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu
2020
02/10

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi

Phụ lục C - Mẫu số 07-ĐKCĐ: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi
2020
02/10

Mẫu tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 04-CDHB: Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
2020
02/10

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục C - Mẫu số 01-SĐVB: Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp